" />

section 1 image 1
Diploma")?>
logo school

 • Công cụ tương tác trực tiếp trong lớp học online
 • Làm việc nhóm cùng bạn bè qua các dự án và thảo luận
 • Bao gồm bài kiểm tra, quiz, và thuyết trình
 • Gửi email hoặc yêu cầu gặp trực tiếp giáo viên nếu có gì chưa hiểu
 • Nộp bài tập về nhà và các dự án online
 • Học sinh tham gia lớp học LIVE cùng 100% giáo viên bản xứ.
 • Học sinh sẽ tham gia đầy đủ số giờ học online như bên Úc đang tổ chức
 • Tham gia các buổi ngoại khóa
 • ")?>
  image

  TÌM KHÓA HỌC

 • Tốt nghiệp THPT tại Việt Nam
 • IELTS 5.5, mỗi kỹ năng tối thiểu 5.0
 • ")?>
  image

 • GPA 7.5
 • IELTS 6.5
 • Bài Essay 1000 từ trở lên
 • ")?>

  image
  image
  image
  image
  image
  image

  379 suất du học cho học sinh lớp 12")?>